Các tia phóng xạ phá hủy tế bào như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Cách để tia phóng xạ ảnh hưởng tới tế bào là gì?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tia phóng xạ là luồng các hạt mang năng lượng cao khi chiếu vào một vật thể thì tùy loại tia, tùy vật thể mà sẽ có mức hấp thụ khác nhau. Khi tế bào hấp thụ 1 hạt sẽ nhận được năng lượng của hạt đó. Nếu cường độ tia càng lớn, các thành phần trong tế bào sẽ nhận được lượng năng lượng càng lớn, nhẹ thì phá hủy DNA, làm sai lệch quá trình sao chép gây đột biến, nặng thì phá hủy cả tế bào dẫn đến chết người.

Trả lời

Tia phóng xạ là luồng các hạt mang năng lượng cao khi chiếu vào một vật thể thì tùy loại tia, tùy vật thể mà sẽ có mức hấp thụ khác nhau. Khi tế bào hấp thụ 1 hạt sẽ nhận được năng lượng của hạt đó. Nếu cường độ tia càng lớn, các thành phần trong tế bào sẽ nhận được lượng năng lượng càng lớn, nhẹ thì phá hủy DNA, làm sai lệch quá trình sao chép gây đột biến, nặng thì phá hủy cả tế bào dẫn đến chết người.