cách đo chiều cao của 1 ngọn núi

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

đo bóng ngọn núi, dùng tam giác đồng dạng để tính chiều cao ngọn núi
Trả lời
đo bóng ngọn núi, dùng tam giác đồng dạng để tính chiều cao ngọn núi