cách học thuộc bài nhanh

Từ khóa: Kiến thức chung
Nắm Bài Trên Lớp về nhà xem lại và xem qua Bài mai học.

Trả lời

Nắm Bài Trên Lớp về nhà xem lại và xem qua Bài mai học.