Cách học thuộc bài nhanh lâu quên ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Kiên trì

Trả lời

Kiên trì

Minh có một số kinh nghiệm sưu tầm được là:

* Để ghi nhớ NHANH

- Lặp lại lần 1: Sau khi học

- Lặp lại lần 2: Sau 15-20 phút

- Lặp lại lần 3: Sau 6-8h

- Lặp lại lần 4: Sau 24h

* Để ghi nhớ LÂU

- Lặp lại lần 1: Sau khi học

- Lặp lại lần 2: Sau 20-30 phút

- Lặp lại lần 3: Sau 1 ngày

- Lặp lại lần 4: Sau 2-3 tuần

- Lặp lại lần 5: Sau 2-3 tháng

*Bí kíp thuộc NHANH

- Thuộc bài theo ''từ khoá''

- Ghi âm giọng đọc của mình về những kiến thức cần thuộc( nghe lại trước khi đi ngủ, rảnh bật nghe nhiều lần)

- Chụp kiến thức cần thuộc lưu vào máy để đi đâu cũng có thể xem

- Note lại bằng giấy dán

Gắn số các sự kiện cần nhớ với những con số, sự kiện, ngày đặc biệt

#Friendlyme

Dậy sớm học bài là ok nhất😉
Học đi học lại vài lần đến khi nào bạn đọc không vấp thì sẽ nhớ
Sd giấy nhớ, gắn các kiến thức cần học với thực tế ,vừa học vừa nghe sóng não
Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên :)