Học tiếng trung phụ hợp với những công việc nào?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc Đài Loan

Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch nhà hàng khách sạn quốc tế

Diễn giải tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc tại các trường đại học cao đẳng

Chuyên viên marketing ,tổ chức sự kiện Giao dịch Thương mại văn phòng trong các tổ chức doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán

#Friendlyme

Trả lời

Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc Đài Loan

Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch nhà hàng khách sạn quốc tế

Diễn giải tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc tại các trường đại học cao đẳng

Chuyên viên marketing ,tổ chức sự kiện Giao dịch Thương mại văn phòng trong các tổ chức doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán

#Friendlyme

Phiên dịch, đối ngoại,soạn báo,mc