Cách nhớ bài lâu hơn là gì ??

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

vẽ sơ đồ tư duy để nắm bài lâu hơn
Trả lời
vẽ sơ đồ tư duy để nắm bài lâu hơn
Tập trung
Làm một bài thơ
Phân bài ra từng nhiều mục nhỏ. Mỗi mục nhỏ đó tìm đại ý là ok

Xem lại bài sau khi học trên lớp

viết càng nhiều càng tốt

Có ví dụ minh họa sinh động