Cách mở máy tính khi bị quên password?

Sáng này tự nhiên mình bị quên pass laptop win 8, ngồi mò lại mật khẩu gần 1 tiếng thì may là mở được. Nhưng mà lỡ có ngày mình quên pw luôn thì làm sao để mở máy mà không cần cài lại win? 🙄🙄

Từ khóa: , Công nghệ thông tin
Nếu như tài khoản của bạn đang sử dụng trên Windows 8 hoặc Windows 10 là quyền admin thì không thể sử dụng cách phổ thông được, bạn cần coa 1 bộ công cụ cứu hộ máy tính cài vào usb, bạn lên google tìm theo từ khóa "usb cứu hộ máy tính" , "phá mật khẩu win bằng usb", .... Làm theo hướng dẫn là được.

Trả lời

Nếu như tài khoản của bạn đang sử dụng trên Windows 8 hoặc Windows 10 là quyền admin thì không thể sử dụng cách phổ thông được, bạn cần coa 1 bộ công cụ cứu hộ máy tính cài vào usb, bạn lên google tìm theo từ khóa "usb cứu hộ máy tính" , "phá mật khẩu win bằng usb", .... Làm theo hướng dẫn là được.