Cách nào để luyện kỹ năng viết Essay đạt điểm cao?

làm sao để rèn kỹ năng viết viết essay đó mấy bạn mình kém phần viết lắm ai giúp mình cho mình mấy tips học với
Từ khóa: Ngoại ngữ

Trước hết là bạn viết câu nên có chấm phẩy, có dấu câu đàng hoàng và viết đúng chính tả. Câu dài thì bẻ ra thành từng câu ngắn. Viết 1 đoạn ko nên quá dài, nên xuống dòng viết thành đoạn mới, 1 đoạn dài đọc rất đau mắt. Ngoài ra, giữa các câu và giữa các đoạn nên có từ nối.

Thứ hai, ý của các câu trong 1 đoạn phải liền mạch và có liên quan đến nhau.

Thứ ba, sau khi viết xong bạn nên đặt vị trí của mình vào một người ko biết gì về những gì bạn viết mà đọc lại xem có hiểu được ko.


Trả lời

Trước hết là bạn viết câu nên có chấm phẩy, có dấu câu đàng hoàng và viết đúng chính tả. Câu dài thì bẻ ra thành từng câu ngắn. Viết 1 đoạn ko nên quá dài, nên xuống dòng viết thành đoạn mới, 1 đoạn dài đọc rất đau mắt. Ngoài ra, giữa các câu và giữa các đoạn nên có từ nối.

Thứ hai, ý của các câu trong 1 đoạn phải liền mạch và có liên quan đến nhau.

Thứ ba, sau khi viết xong bạn nên đặt vị trí của mình vào một người ko biết gì về những gì bạn viết mà đọc lại xem có hiểu được ko.