1. Noron

Cách quy đổi coin ra vnđ như thế nào vậy?

Từ khóa: coin, noron

Hiện tại coin chỉ có thể đổi thành sách. Bạn có thể vào https://noron.vn/gift-reward/trade để chọn món quà mà bạn muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tặng coin cho những bài viết, câu hỏi, câu trả lời hay bình luận mà bạn thấy thích như là một món quà để động viên cho họ.

Trả lời

Hiện tại coin chỉ có thể đổi thành sách. Bạn có thể vào https://noron.vn/gift-reward/trade để chọn món quà mà bạn muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tặng coin cho những bài viết, câu hỏi, câu trả lời hay bình luận mà bạn thấy thích như là một món quà để động viên cho họ.

Dùng coin để đổi sách thôi bạn nhé!


undefined
ra sách thôi bạn. có đổi sách đó