Cái gì là đáp án của câu hỏi này?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

đố vui

,

kiến thức chung

"Cái gì" nha
Trả lời
"Cái gì" nha