Cận thị, viễn thị mang lại những phiền toái gì trong cuộc sống?

Các bạn phải đeo kính thì có thấy phiền lắm không?

Từ khóa: Phong cách sống

Bản thân đeo kính được gần 10 năm rồi nhưng vẫn không thể nào sống với nó vui vẻ được. Không biết có ai đeo kính nhiều xong mắt bị dại đi giống mình không, xong rồi hoạt động mạnh mang kính cũng dễ rơi nữa =((((

Trả lời

Bản thân đeo kính được gần 10 năm rồi nhưng vẫn không thể nào sống với nó vui vẻ được. Không biết có ai đeo kính nhiều xong mắt bị dại đi giống mình không, xong rồi hoạt động mạnh mang kính cũng dễ rơi nữa =((((

Phiền là mang thêm đồ mới được như người thường nhưng khi Quen rồi thì không còn biết nó nữa.
Giống như mới vào căn phòng hôi bạn phát hiện ra ngay nhưng ở trong đó một lúc thì bạn thấy khá ổn

Phiền nhất đó là vào những ngày mưa đi ngoài đường cùng với combo kính, khẩu trang và những "giọt nước mắt" của ông Trời..vận tốc xe từ 40km/h xuống còn 20km/h.