Câu chuyện hại não nhất mà bạn từng đọc là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có ai có câu chuyện gì hại não không chia sẻ cho mọi người đi ạ ^^

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Chuyện hại não thì mình không có. Nhưng biết một bộ phim rất hại não. Đó là phim " Mẹ Chồng, Nàng Dâu" ( Nương Thê) đó là phim Trung.

Coi phim mà sôi máu dễ sợ

Trả lời

Chuyện hại não thì mình không có. Nhưng biết một bộ phim rất hại não. Đó là phim " Mẹ Chồng, Nàng Dâu" ( Nương Thê) đó là phim Trung.

Coi phim mà sôi máu dễ sợ