Câu nói nào của con trai khiến con gái suy nghĩ nhiều nhất?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

anh có bạn trai rồi
Trả lời
anh có bạn trai rồi