Câu nói nào khiến bạn có động lực và hành động ngay lập tức?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

sức mạnh

,

phương pháp học tập

,

làm việc

,

động lực

,

bí quyết

,

phong cách sống

Giờ mày đứng lên hay là ăn roi?

Trả lời

Giờ mày đứng lên hay là ăn roi?