Ngày xưa cứ nghĩ Nguyễn Ánh tức Gia Long hoàng đế cõng rắn cắn gà nhà, sau này mới ngộ ra tranh giành quyền lực thì không từ thủ đoạn Các bạn nghĩ sao?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

1, Tây sơn khi dấy bình khởi nghĩa là lấy danh nghĩa phù Nguyễn diệt Trương (tức tên gian thần ngoại tộc họ trương đang lộng quyền bấy giờ) nên mới được nhiều người đi theo như vậy, sau lại diệt luôn họ Nguyễn vì mưu cơ đồ riêng, không những vậy còn diệt hết dòng chúa Nguyễn (diệt cỏ phải diệt tận gốc), người sống không nói gì đến người chết cũng không tha mồ mã nhà họ Nguyễn Phúc bị quật lên hết tro cốt tiêu điều 8 đời chúa Nguyễn trước kia đều tạo phúc cho bá tánh nhưng Tây Sơn cũng không hề nể tình đó là mặt trái của triều tây sơn.

2, Sau khi diệt Nguyễn nhân dân khắp nơi oán giận tây sơn đặc biệt là dan nam bộ mấy trăm năm nay đều được chúa nguyễn bảo trợ, đã vậy sau khi có được quyền lực nhà tây sơn bắt đầu thay đổi, Nguyễn Lữ chiếm được Gia Định thì lấy sạch lúa gạo đem về khao quân không chừa cho dân một hạt nào, Nguyễn Huệ vì nóng giận và lòng căm thù người Hoa nên đã đưa ra quyết định sai lầm của đời ông là thảm sát cù lao phố nơi người hoa sống ở đất việt. Nguyễn Nhạc thì suốt ngày chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý để mặc quốc sự cho hai em.

3, dân bắc kì vốn không hề thích triều tây sơn bởi họ coi tây sơn là giặc cỏ thân phận thấp hèn họ muốn tìm một còn người dòng dõi đế vương để tôn làm minh chủ, bằng chứng là sau khi Quang Trung mất nguyễn Ánh tiến đánh bắc hà không lần nào bị nhân dân nơi đây cản trở mà còn nhất mực ủng hộ.

--) nói chung Quang Trung tuy tài năng hơn người tính nóng nảy của ông về sau cũng được khắc phục làm ông trở nên ngày một đức độ và bao dung hơn, song triều đại của ông tạo ra là triều đại chiến tranh nó chỉ tồn tại vì mục đích chiến tranh mà thôi nên rất mong manh chúng ta không thể nhìn thấy được điều này là do hào quang của Quang Trung quá lớn ông đã che đi tất cả nhưng mặt xấu của vương triều Tây sơn. Nguyễn Ánh trả thù tây sơn cũng là điều hiển nhiên gì tây sơn là người gieo nhân trước nên giờ phải gặt quả, Nguyễn Ánh giết con Quang Trung chiếm lấy ngôi hoàng đế thống nhất giang sơn là chuyện phải làm nếu không nhân dân ta sẽ phải chịu thêm cảnh nội chiến liên miên huynh đệ tương tàn đến chừng nào nữa.

Trả lời

1, Tây sơn khi dấy bình khởi nghĩa là lấy danh nghĩa phù Nguyễn diệt Trương (tức tên gian thần ngoại tộc họ trương đang lộng quyền bấy giờ) nên mới được nhiều người đi theo như vậy, sau lại diệt luôn họ Nguyễn vì mưu cơ đồ riêng, không những vậy còn diệt hết dòng chúa Nguyễn (diệt cỏ phải diệt tận gốc), người sống không nói gì đến người chết cũng không tha mồ mã nhà họ Nguyễn Phúc bị quật lên hết tro cốt tiêu điều 8 đời chúa Nguyễn trước kia đều tạo phúc cho bá tánh nhưng Tây Sơn cũng không hề nể tình đó là mặt trái của triều tây sơn.

2, Sau khi diệt Nguyễn nhân dân khắp nơi oán giận tây sơn đặc biệt là dan nam bộ mấy trăm năm nay đều được chúa nguyễn bảo trợ, đã vậy sau khi có được quyền lực nhà tây sơn bắt đầu thay đổi, Nguyễn Lữ chiếm được Gia Định thì lấy sạch lúa gạo đem về khao quân không chừa cho dân một hạt nào, Nguyễn Huệ vì nóng giận và lòng căm thù người Hoa nên đã đưa ra quyết định sai lầm của đời ông là thảm sát cù lao phố nơi người hoa sống ở đất việt. Nguyễn Nhạc thì suốt ngày chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý để mặc quốc sự cho hai em.

3, dân bắc kì vốn không hề thích triều tây sơn bởi họ coi tây sơn là giặc cỏ thân phận thấp hèn họ muốn tìm một còn người dòng dõi đế vương để tôn làm minh chủ, bằng chứng là sau khi Quang Trung mất nguyễn Ánh tiến đánh bắc hà không lần nào bị nhân dân nơi đây cản trở mà còn nhất mực ủng hộ.

--) nói chung Quang Trung tuy tài năng hơn người tính nóng nảy của ông về sau cũng được khắc phục làm ông trở nên ngày một đức độ và bao dung hơn, song triều đại của ông tạo ra là triều đại chiến tranh nó chỉ tồn tại vì mục đích chiến tranh mà thôi nên rất mong manh chúng ta không thể nhìn thấy được điều này là do hào quang của Quang Trung quá lớn ông đã che đi tất cả nhưng mặt xấu của vương triều Tây sơn. Nguyễn Ánh trả thù tây sơn cũng là điều hiển nhiên gì tây sơn là người gieo nhân trước nên giờ phải gặt quả, Nguyễn Ánh giết con Quang Trung chiếm lấy ngôi hoàng đế thống nhất giang sơn là chuyện phải làm nếu không nhân dân ta sẽ phải chịu thêm cảnh nội chiến liên miên huynh đệ tương tàn đến chừng nào nữa.

Phàm những kẻ bất chấp mọi thứ để tranh giành quyền lực sẽ bị đời sau khinh bỉ, đặc biệt là những kẻ luồn cúi ngoại bang để mưu cầu danh lợi, như Tần Cối nhà Tống hay Gia Long nhà Nguyễn.

Từ cắt đất Trấn Ninh cho Lào, rước Xiêm La về giày xéo Nam bộ, đến chở gạo Bắc Hà tiếp tế quân Thanh xâm lược, và thậm chí cắt đất Côn Đảo - Hội An cho Pháp, khiến cho Gia Long dẫu có diệt được Tây Sơn thì cũng chỉ là ông vua cắt đất mà thôi.