Cây Kim giao là cây gì? Có phải dùng đũa làm bằng gỗ Kim giao sẽ phát hiện ra thức ăn có chất độc hay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cây Kim giao (Podocarpus nerifolia) còn gọi là cây Bách Nhật Thanh là một loài cây thuộc chi Thông La Hán. Cây gỗ cao 15-20m mọc quanh một số chùa và một số vùng núi phía Bắc. Gỗ thẳng, đẹp, không mọt được dùng làm đũa, làm quan tài, làm cột buồm. Nhiều người nói dùng đũa làm bằng gỗ Kim giao khi gặp thức ăn có độc dược nó sẽ sủi bọt lên. Điều ấy khó có thể tin được vì có hàng vạn loại độc dược với thành phần và tính chất hoàn toàn khác nhau, làm sao chỉ cần nhúng đũa vào là phát hiện ngay ra được?
Trả lời
Cây Kim giao (Podocarpus nerifolia) còn gọi là cây Bách Nhật Thanh là một loài cây thuộc chi Thông La Hán. Cây gỗ cao 15-20m mọc quanh một số chùa và một số vùng núi phía Bắc. Gỗ thẳng, đẹp, không mọt được dùng làm đũa, làm quan tài, làm cột buồm. Nhiều người nói dùng đũa làm bằng gỗ Kim giao khi gặp thức ăn có độc dược nó sẽ sủi bọt lên. Điều ấy khó có thể tin được vì có hàng vạn loại độc dược với thành phần và tính chất hoàn toàn khác nhau, làm sao chỉ cần nhúng đũa vào là phát hiện ngay ra được?