Chó biển có cùng họ với chó nhà không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không. Chó biển hay hải cẩu thuộc họ Thú biển, bộ Chân trèo, còn chó nhà thuộc họ Chó, bộ Ăn thịt. Hai cặp chân của chó biển biến hóa thành vây chèo để bơi trong nước và đẩy cơ thể trườn đi trên băng tuyết. Các loài chó rừng, sói đỏ, cáo lửa, lửng chỏ... thì lại cùng họ với chó nhà (họ Canidae).
Trả lời
Không. Chó biển hay hải cẩu thuộc họ Thú biển, bộ Chân trèo, còn chó nhà thuộc họ Chó, bộ Ăn thịt. Hai cặp chân của chó biển biến hóa thành vây chèo để bơi trong nước và đẩy cơ thể trườn đi trên băng tuyết. Các loài chó rừng, sói đỏ, cáo lửa, lửng chỏ... thì lại cùng họ với chó nhà (họ Canidae).