Có ai biết sách gì hay về cách phát biểu dùng ngôn từ trong các cuộc họp không ạ?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

wow wow wow ngạc nhiên chưa Bí kiếp dành cho bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/04/12/992554424515908-1618230999.jpg
Trả lời

wow wow wow ngạc nhiên chưa Bí kiếp dành cho bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/04/12/992554424515908-1618230999.jpg

Bạn thử tham khảo cuốn Đắc nhân tâm nhé? Cuốn ấy rất nổi tiếng đó ^^ Gần đây TVTL thấy có cuốn Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ nữa, có lẽ cũng nên thử tham khảo xem có gì hay ho không ạ.

Mình đề xuất cuốn Một Đời Thương Thuyết của thầy Phan Văn Trường bạn nhé: