Có địa điểm du lịch nào mà bạn không muốn quay lại không?

Từ khóa: Du lịch
Với mình là Thái Lan. Mình luôn rất thích Thái Lan và khi được đến đó thì càng thích hơn. Dân Thái khá hiền, thân thiện và cũng văn minh. Họ sống lành như trong lời răn dạy của Đạo Phật, dù là người vô thần, nhưng khi đến Thái mình vẫn cảm nhận rõ tôn giáo có ảnh hưởng đến đời sống của họ cỡ nào. Thái Lan hiện đại vừa đủ, chậm rãi vừa đủ khiến cho mình luôn thấy thoải mái được rảo bước trên đường phố của họ. Trước mình nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ sống ở Việt Nam, nhưng lúc sang Thái thì nghĩ là nếu có cơ hội được sống ở đó thì cũng không tệ. 

Trả lời

Với mình là Thái Lan. Mình luôn rất thích Thái Lan và khi được đến đó thì càng thích hơn. Dân Thái khá hiền, thân thiện và cũng văn minh. Họ sống lành như trong lời răn dạy của Đạo Phật, dù là người vô thần, nhưng khi đến Thái mình vẫn cảm nhận rõ tôn giáo có ảnh hưởng đến đời sống của họ cỡ nào. Thái Lan hiện đại vừa đủ, chậm rãi vừa đủ khiến cho mình luôn thấy thoải mái được rảo bước trên đường phố của họ. Trước mình nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ sống ở Việt Nam, nhưng lúc sang Thái thì nghĩ là nếu có cơ hội được sống ở đó thì cũng không tệ.