Tôi thích thầm bạn thân, nhưng cậu ấy lại đang thích một cô bạn khác, vậy tôi nên theo đuổi cậu ấy hay chọn từ bỏ, giúp 2 người đấy thành đôi?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Chia rẽ người ta để lợi cho mình là tham lam

Mà tác hợp ng ta để mình buồn là ngu dốt.

giang-ho-tien-bip-noi-ngu-dot


Vậy bạn muốn mang tiếng tham lam hay đã buồn rồi còn mang tiếng ngu dốt. 😎😎

Trả lời

Chia rẽ người ta để lợi cho mình là tham lam

Mà tác hợp ng ta để mình buồn là ngu dốt.

giang-ho-tien-bip-noi-ngu-dot


Vậy bạn muốn mang tiếng tham lam hay đã buồn rồi còn mang tiếng ngu dốt. 😎😎

Bỏ đi bạn! Nếu bạn không phải gu của họ thì càng níu kéo càng đau khổ. Nhưng nếu không bỏ được, thì hãy quyết 1 lần biết đâu lại được, Nhưng nếu quyết tâm hết mức rồi nhưng không được thì mình nghĩ đến lúc đó, bạn sẽ có câu trả lời cho mình và mình tin bạn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều đó!

Trả lời : Tốt thôi đừng tốt quá bé.

Trai chưa vợ gái chưa chồng, cạnh tranh công bằng. Nhưng nếu bạn bị từ chối, hoặc thành nyc, thì sẽ mất người bạn thân đấy đó. Bạn có thể cân nhắc thêm nhé, nếu bạn cảm thấy tình bạn đó quý giá hơn cả tình yêu, thì mình chọn từ bỏ.

Cứ mạnh mẽ tỏ tình đi... tôi gặp trường hợp này mấy lần rồi ấy... nhiều khi người ta tỏ ra thích 1 người khác để tiếp cận bạn đấy... đám zai chúng tôi lúc đang yêu nó khùng điên lắm =))

Bạn có thể chuyển sang thích và tỏ tình với tôi ( chỉ dành với nữ ) 

Đàn ông xây cảm giác yêu với cô gái bằng cách bỏ công bỏ sức ra chinh phục cô gái. Công sức anh ta bỏ ra càng nhiều, khả năng anh ta rơi vào trạng thái "yêu sau đắm" cô gái càng cao. Để người đàn ông bỏ công bỏ sức, thì điều kiện đầu tiên là cô gái đó không đổ sớm trước đã. Mà bạn thì mất cái điều kiện này rồi đó bạn!

Sống tiếp đi hen! Đừng đổ sớm!

Mới thích chứ đa chính thức thanh đôi đâu. Tiến tới tán đi. Thời đại mới rồi.