Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên học ngành Hán Nôm là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm thuộc khoa Văn học là một ngành học nghiên cứu chuyên sâu về các văn bản Hán Nôm cổ. Bên cạnh việc được học chữ Hán, chữ Nôm thì sinh viên còn được tìm hiểu các tri thức về Nho, Phật, Đạo và cả về tiếng Tiếng Quốc hiện đại.... Đối với ngành Hán Nôm thì triển vọng phát triển nghề nghiệp hiện nay là tương đối lớn. Trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hệ thống số hoá đang được đưa lên hàng thiết yếu thì nguồn nhân lực cho Hán Nôm là vô cùng dồi dào. Nói tóm lại sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Hán Nôm có thể đảm nhận các công tác như: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm tại các viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng; các cơ quan văn hoá, lưu trữ, thông tin… ; các cơ quan nhà nước; các tổ chức và đoàn thể xã hội có nhu cầu.
Trả lời
Ngành Hán Nôm thuộc khoa Văn học là một ngành học nghiên cứu chuyên sâu về các văn bản Hán Nôm cổ. Bên cạnh việc được học chữ Hán, chữ Nôm thì sinh viên còn được tìm hiểu các tri thức về Nho, Phật, Đạo và cả về tiếng Tiếng Quốc hiện đại.... Đối với ngành Hán Nôm thì triển vọng phát triển nghề nghiệp hiện nay là tương đối lớn. Trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hệ thống số hoá đang được đưa lên hàng thiết yếu thì nguồn nhân lực cho Hán Nôm là vô cùng dồi dào. Nói tóm lại sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Hán Nôm có thể đảm nhận các công tác như: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm tại các viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng; các cơ quan văn hoá, lưu trữ, thông tin… ; các cơ quan nhà nước; các tổ chức và đoàn thể xã hội có nhu cầu.