Có nên coi tính cách là một yếu tố để chọn ngành chọn nghề?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Tính cách là một trong số những yếu tố cần xác định rõ trước khi lựa chọn ngành nghề. Nhưng để có một lựa chọn sáng suốt, thì bạn cần cân nhắc thêm các yếu tố khác nữa.

Bạn thử tham khảo các tựa sách sau đây, rút ra từ trải nghiệm của các tác giả, để xem những yếu tố đó là gì nhé:

Cuốn sách này cung cấp các công cụ, phương pháp để tự xác định:

Cuốn sách này cung cấp trải nghiệm từ các ngành nghề:

Cuốn này thì cung cấp lời khuyên không chỉ trong việc lựa chọn ngành nghề, mà còn là lời khuyên trong việc xây dựng cuộc sống hài hòa, có ý nghĩa (Cá nhân mình thích cuốn này nhất).

Trả lời

Tính cách là một trong số những yếu tố cần xác định rõ trước khi lựa chọn ngành nghề. Nhưng để có một lựa chọn sáng suốt, thì bạn cần cân nhắc thêm các yếu tố khác nữa.

Bạn thử tham khảo các tựa sách sau đây, rút ra từ trải nghiệm của các tác giả, để xem những yếu tố đó là gì nhé:

Cuốn sách này cung cấp các công cụ, phương pháp để tự xác định:

Cuốn sách này cung cấp trải nghiệm từ các ngành nghề:

Cuốn này thì cung cấp lời khuyên không chỉ trong việc lựa chọn ngành nghề, mà còn là lời khuyên trong việc xây dựng cuộc sống hài hòa, có ý nghĩa (Cá nhân mình thích cuốn này nhất).