Có nên đưa ANIME vào giáo dục học đường?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

giáo dục

Đưa vào vì mục đích gì? Có tác dụng gì? Học đường đâu phải quyển bách khoa toàn thư để mà có cái gì là lạ là nhét vào.

Trả lời

Đưa vào vì mục đích gì? Có tác dụng gì? Học đường đâu phải quyển bách khoa toàn thư để mà có cái gì là lạ là nhét vào.