Có phải chỉ có muỗi đực đi hút máu, thế muỗi cái sống bằng thức ăn gì? Ở nhiệt độ nào muỗi ngừng hút máu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngược lại, chỉ có muỗi cái mới biết đốt và hút máu. Muỗi đực chỉ sống bằng các chất dịch của thực vật. Muỗi cái cũng có thể sống bằng các chất dịch của thực vật, nhưng phải hút được máu thì mới có thể làm cho trứng của chúng phát triển được. Muỗi thích hợp hoạt động nhất ở nhiệt độ 23'25°c, tuy nhiên từ 16-17°c chúng đã bắt đầu bay đi để đốt và hút máu. Muỗi đực thường chỉ sống được 1-3 tuần còn muỗi cái sống được 1-2 tháng (chưa kể khả năng ngủ đông của muỗi cái).
Trả lời
Ngược lại, chỉ có muỗi cái mới biết đốt và hút máu. Muỗi đực chỉ sống bằng các chất dịch của thực vật. Muỗi cái cũng có thể sống bằng các chất dịch của thực vật, nhưng phải hút được máu thì mới có thể làm cho trứng của chúng phát triển được. Muỗi thích hợp hoạt động nhất ở nhiệt độ 23'25°c, tuy nhiên từ 16-17°c chúng đã bắt đầu bay đi để đốt và hút máu. Muỗi đực thường chỉ sống được 1-3 tuần còn muỗi cái sống được 1-2 tháng (chưa kể khả năng ngủ đông của muỗi cái).