Cần làm gì để trở thành sinh viên 5 tốt?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

11. bạn nghĩ như thế nào về tình hình biến đổi khí hậu?
Trả lời
11. bạn nghĩ như thế nào về tình hình biến đổi khí hậu?
3. hãy nhận xét về tình hình biển đông hiện tại?
8. người tiêu dùng thông minh là như thế nào?
6. cho biết tên của những nước xã hội chủ nghĩa?
14. hãy nhận xét về chính sách hiện tại của nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực?
15. nước ta từng có những sai lầm nào trong cải cách đất nước?
12. nước biển dâng đang tác động thế nào đến các vùng ven biển?
5. bạn nghĩ việt nam có nên hợp tác với trung quốc?
4. với những gì trung quốc đã làm với việt nam, bạn nghĩ như thế nào?
2. cần làm gì để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên ưu tú?