Có thể làm thời gian phát của camera an ninh bị trễ 1 khoảng thời gian không?

  1. Công nghệ thông tin

Chuyện là mình bắt camera an ninh và share để nhiều ng cùng xem. Nhưng mình muốn, ng khác chỉ xem video đã xảy ra chứ ko phải trực tiếp.

Ví dụ như lúc này đang là 6h00, bình thường xem camera an ninh sẽ thấy ai đó đang làm việc ngay lúc 6h00. Nhưng mình muốn nếu ai xem camera thì lúc 6h00 sẽ chỉ thấy video của lúc 5h45. Phải đến 6h15 mới thấy đc hình ảnh lúc 6h00. Tất nhiên, mình, với quyền admin thì vẫn có thể xem trực tiếp, chỉ những ng dùng user mới bị như vậy.

Việc này có thể không? Và nếu có thì phụ thuộc vào phần cứng (hãng camera nào?), phần mềm (dùng phần mềm nào?), kể cả máy chủ cũng đc.

Vì hình ảnh public, nên mình muốn delay lại đề phòng trường hợp kẻ gian lợi dụng quan sát trực tiếp xem có ng hay ko để đột nhập, hoặc có mục đích xấu khác. Xin cảm ơn.

Từ khóa: 

camera

,

camera an ninh

,

công nghệ thông tin

À, có cách rồi bạn. Bạn dùng ứng dụng VLC nhé. Dùng 2 app, app 1 để thu từ cam và đẩy ra file. App hai thì phát, chọn trễ bao nhiêu phút được (delay)
Trả lời
À, có cách rồi bạn. Bạn dùng ứng dụng VLC nhé. Dùng 2 app, app 1 để thu từ cam và đẩy ra file. App hai thì phát, chọn trễ bao nhiêu phút được (delay)
Bạn thu lại hình ảnh. Sau đó viết một ứng dụng để stream lại video đó.
Món này chắc chắn làm được nhưng có lẽ nó không phải tính năng có sẵn nên chăc phải đặt riêng