Công cụ quản lý phát triển phần mềm nào tốt?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Quản lý task: JIRA chắc vẫn vô đối.

Documentation / KB: Quip, notion và dropbox paper có vẻ ổn nhất.

Quản lý file: dropbox và box.

Git: github, gitlab.

Design: sketch và zeplin.

Helpdesk: JIRA, zendesk

Trả lời

Quản lý task: JIRA chắc vẫn vô đối.

Documentation / KB: Quip, notion và dropbox paper có vẻ ổn nhất.

Quản lý file: dropbox và box.

Git: github, gitlab.

Design: sketch và zeplin.

Helpdesk: JIRA, zendesk