Công nghệ hàng không vũ trụ?

  1. Công nghệ thông tin

Em muốn thi Công nghệ hàng không vũ trụ của UET thì có cần điều kiện gì bên ngoài không ạ? Kiểu chiều cao các thứ ấy ạ.

Với cả anh chị có thêm thông tin gì về ngành thì càng tốt ạ. Em cảm ơn!

Từ khóa: 

ngành

,

công nghệ

,

hàng không

,

vũ trụ

,

công nghệ thông tin

Ăn hàng ở không múa cột. 🤣🤣

*Just4fun*

Trả lời

Ăn hàng ở không múa cột. 🤣🤣

*Just4fun*