Đồng tính có phải nghiệp kiếp trước?

  1. Tâm linh

Đồng tính có phải nghiệp kiếp trước?

Từ khóa: 

tâm linh

Là sự buông thả của bản thân trong việc có ham muốn tình dục cao 
Trả lời
Là sự buông thả của bản thân trong việc có ham muốn tình dục cao 

Vậy không được là người đồng tính có phải là nghiệp của kiếp trước?

Ko, đồng tính là bệnh.