1. Kiến thức chung

Công thức hình học

 

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với đường cao

Chia đôi kết quả thế nào cũng ra.


Muốn tìm diện tích hình vuông,

Cạnh nhân với cạnh ta thường chẳng sai

Chu vi ta đã học bài,

Cạnh nhân với bốn có sai bao giờ.

Muốn tìm diện tích hình tròn,

Pi nhân "bán kính bình phương" sẽ thành.

 

Chu vi tứ giác bảo rằng:

“Bốn cạnh cộng lại là bằng tôi thôi”

Diện tích được thơ hóa rồi

Mời bạn hát nhé để tôi đệm đàn


“Muốn tìm diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Thế rồi nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”


Hình vuông mỗi cạnh bằng a

Diện tích - bằng tích a nhân a rồi

Muốn tìm diện tích hình thoi

Tích hai đường chéo chia đôi ngon lành

Diện tích của hình bình hành

Chiều cao nhân đáy là thành ngay thôi

Diện tích chữ nhật bạn ơi

Lấy dài nhân rộng chẳng đời nào quên….

Từ khóa: toán học, công thức toán bằng thơ, kiến thức chung