Công việc của ngành kĩ thuật hóa học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kỹ sư ngành hóa học có thể làm việc trên nhiều ngành nghề khác nhau như dầu khí, năng lượng, xử lý nước, nhựa, đồ dùng vệ sinh, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống. Mặc dù quy trình là khác nhau, song vai trò của ngành hóa học và kỹ thuật hóa học được tìm ra và liên quan trực tiếp trong thiết kế, phát triển, sáng tạo, và các quy trình sản xuất các nguyên liệu và sản phẩm hóa học. Các nhà nghiên cứu có nhiệm vụ sáng tạo và phát triển kỹ thuật hóa học mới, kết hợp các lĩnh vực khoa học tiên tiến và mới nổi như công nghệ nano, kỹ thuật y sinh - Công việc hàng ngày cho các kỹ sư hóa học bao gồm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các quá trình hóa học, ứng dụng các sản phẩm hóa học để đáp ứng nhu cầu về môi trường, kinh tế, mở rộng quy mô các quá trình hóa học cho mục đích sản xuất, áp dụng công nghệ mới để cải thiện các quy trình hiện có. Mặc dù những người nghiên cứu hóa học ở bậc đại học là ứng cử viên tốt, song nhiều vị trí chuyên sâu, liên quan đến ngành kỹ thuật sẽ được ưu tiên hơn cho các sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật và sau đại học.
Trả lời
Kỹ sư ngành hóa học có thể làm việc trên nhiều ngành nghề khác nhau như dầu khí, năng lượng, xử lý nước, nhựa, đồ dùng vệ sinh, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống. Mặc dù quy trình là khác nhau, song vai trò của ngành hóa học và kỹ thuật hóa học được tìm ra và liên quan trực tiếp trong thiết kế, phát triển, sáng tạo, và các quy trình sản xuất các nguyên liệu và sản phẩm hóa học. Các nhà nghiên cứu có nhiệm vụ sáng tạo và phát triển kỹ thuật hóa học mới, kết hợp các lĩnh vực khoa học tiên tiến và mới nổi như công nghệ nano, kỹ thuật y sinh - Công việc hàng ngày cho các kỹ sư hóa học bao gồm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các quá trình hóa học, ứng dụng các sản phẩm hóa học để đáp ứng nhu cầu về môi trường, kinh tế, mở rộng quy mô các quá trình hóa học cho mục đích sản xuất, áp dụng công nghệ mới để cải thiện các quy trình hiện có. Mặc dù những người nghiên cứu hóa học ở bậc đại học là ứng cử viên tốt, song nhiều vị trí chuyên sâu, liên quan đến ngành kỹ thuật sẽ được ưu tiên hơn cho các sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật và sau đại học.