Địa hóa học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Địa hóa học, theo định nghĩa đơn giản của thuật ngữ này là hóa học Trái Đất, bao gồm việc ứng dụng các nguyên lý hóa học để giải quyết các vấn đề địa chất.
Trả lời
Địa hóa học, theo định nghĩa đơn giản của thuật ngữ này là hóa học Trái Đất, bao gồm việc ứng dụng các nguyên lý hóa học để giải quyết các vấn đề địa chất.