Theo các bạn thì "Văn hóa đọc" là gì?

  1. Văn hóa

  2. Sách

Từ khóa: 

văn hóa đọc

,

thư viện tự lập

,

văn hóa

,

sách

Đọc có văn hóa chăng? kiểu ko coi cọp. ko mua sách lậu, ko mượn sách rồi ko trả :))

Trả lời

Đọc có văn hóa chăng? kiểu ko coi cọp. ko mua sách lậu, ko mượn sách rồi ko trả :))

Là thói quen đọc sách và cách người ta đọc sách nhỉ? mình thấy từ này hay xuất hiện lắm mà nay nghe câu hỏi thấy cũng khó ra phết

Theo mình hiểu thì "Văn hóa đọc" mang theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

Ở nghĩa rộng thì nó là tổng hợp các hệ thống giá trị xung quanh việc đọc để việc đọc và người đọc ngày càng phát triển theo hướng nhân văn, nhân bản hơn.

Còn ở nghĩa hẹp thì nó chỉ đặc trưng, phong cách đọc của một nhóm đối tượng độc giả nhất định.

"Văn hóa" là khái niệm rất rộng nên các từ kèm theo nó thường cần được đặt vào bối cảnh nhất định về việc luận giải được chính xác, cụ thể hơn.

Theo mình "Văn hóa đọc" là "thói quen đọc sách"