Nên đọc sách gì để cải thiện khả năng tự học của bản thân?

  1. Giáo dục

  2. Sách

Từ khóa: 

tự học

,

sách

,

giáo dục

,

sách

Cuốn này có lẽ sẽ giúp được bạn nè. Tác giả sẽ giải quyết vấn đề từ gốc rễ: cho b thấy khái niệm, mục đích của học tập từ đó đưa ra các phương pháp học hiệu quả 👍

https://cdn.noron.vn/2021/07/21/01be7144bbbc5dfa6c68383191dbf518-1626842737.jpg
Trả lời

Cuốn này có lẽ sẽ giúp được bạn nè. Tác giả sẽ giải quyết vấn đề từ gốc rễ: cho b thấy khái niệm, mục đích của học tập từ đó đưa ra các phương pháp học hiệu quả 👍

https://cdn.noron.vn/2021/07/21/01be7144bbbc5dfa6c68383191dbf518-1626842737.jpg