Điện là gì và Điện được tạo ra và sử dụng như thế nào?

  1. Khoa học

Có một số phát minh đã làm thay đổi nền văn minh nhân loại. Phát minh đầu tiên là bánh xe, phát minh thứ hai là điện, phát minh thứ ba là viễn thông, và phát minh thứ tư là máy tính. Bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận cơ bản về điện. Mỗi chất trong vũ trụ này được tạo ra từ rất nhiều nguyên tử và mỗi nguyên tử có cùng số electron âm và proton dương.

Điện là gì

Chúng ta có thể nói rằng mỗi chất trung hòa có cùng số electron và proton trong đó. Các proton bất động và gắn chặt vào hạt nhân của nguyên tử. Các electron cũng liên kết với nguyên tử và quay xung quanh hạt nhân ở các mức độ riêng biệt khác nhau. Nhưng một số electron có thể chuyển động tự do hoặc có thể đi ra khỏi quỹ đạo của chúng do các tác động bên ngoài. Các electron tự do và liên kết lỏng lẻo này là nguyên nhân tạo ra điện.

Ở điều kiện trung hòa, số lượng electron và proton là như nhau trong bất kỳ chất nào. Nhưng nếu bằng cách nào đó mà số electron trong một chất trở nên nhiều hơn số proton, thì chất đó sẽ trở nên tích điện âm vì điện tích thực của mỗi electron là âm. Nếu số electron trong một chất trở nên ít hơn số proton thì chất đó trở nên tích điện dương.

Nồng độ của các electron tự do luôn cố gắng đồng đều. Đây là lý do duy nhất cho điện. Nếu hai vật dẫn tích điện trái dấu tiếp xúc với nhau, các điện tử từ vật có nồng độ điện tử cao hơn sẽ di chuyển đến vật có nồng độ điện tử thấp hơn để cân bằng nồng độ điện tử của cả hai vật. Chuyển động này của điện tích (vì electron là các hạt mang điện) là điện.

Xem đầy đủ bài viết:

Từ khóa: 

điện

,

how to

,

enterknow

,

khoa học

Lâu lâu mới thấy enter to know :)

Trả lời

Lâu lâu mới thấy enter to know :)