Token được tạo ra như thế nào

  1. Công nghệ thông tin

Token được tạo ra khá đơn giản và không tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, những người mới tham gia muốn phát triển đồng Token sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chưa tìm hiểu kỹ. Token được tạo ra trên các blockchain của từng loại tiền điện tử riêng biệt. Những nhà phát triển token cần trả phí bằng chính đồng tiền trên blockchain gốc này.
Ví dụ: Token được phát triển trên blockchain Ethereum thì bạn cần dùng đồng Ether (ETH) để trả phí tạo ra nó.
Hiện nay, đa phần các token đều tồn tại và sử dụng trên ứng dụng DAPPS hoặc ứng dụng phi tập trung.
Token có 2 loại token chính là:
Utility token – Token tiện ích: Được sinh ra để phục vụ cho một dự án với mục đích và tính năng cụ thể. Ví dụ như thanh toán, giảm giá,…
Security token: Được ví như một dạng cổ phiếu điện tử. Bạn sẽ được nhận được cổ tức dựa trên số lượng cổ phần sở hữu trong dự án đó. Người sở hữu loại token này còn có quyền bầu chọn hoặc tham gia quyết định một số công việc trong dự án.
Các loại token khác: Token giao dịch (Transactional token), Token quản trị, Token vốn chủ sở hữu, token thanh toán, …

 

Từ khóa: 

công nghệ thông tin