Một sổ đỏ có được phép đứng tên bởi hai người không?

  1. Luật pháp

Bà để sở hữu một mảnh đất và bà đứng tên sổ đỏ. Trên cùng mảnh đất ấy 2 đứa cháu chia phần xây 2 ngôi nhà, sân riêng. Bà mất giờ bà có 2 đứa cháu là A và B muốn chuyển sổ đỏ qua tên các cháu mà giờ trước hết phải chuyển toàn bộ sang tên A hoặc B rồi đứa còn lại sẽ tách ra sau mà giờ như thế thì rất phức tạp. Xin hỏi có thể cho cả 2 cùng đứng tên đc ko

Từ khóa: 

sổ đỏ

,

luật pháp

Thoe mình biết thì hoàn toàn có thể. Đất đai có thể đứng tên cả gia tộc chứ ko phải chỉ 1-2 người. Nên cứ làm thừa kế cho cả 2 người rồi chia thế nào thì chia. Ra chỗ công chứng họ tư vấn xong làm thủ tục luôn.

Trả lời

Thoe mình biết thì hoàn toàn có thể. Đất đai có thể đứng tên cả gia tộc chứ ko phải chỉ 1-2 người. Nên cứ làm thừa kế cho cả 2 người rồi chia thế nào thì chia. Ra chỗ công chứng họ tư vấn xong làm thủ tục luôn.

Có chứ nhỉ, mình chưa thấy trường hợp nào là phải sang toàn bộ tài sản cho A rồi mới phân chia sau cả, như thế sẽ xảy ra nhiều trường hợp chiếm đoạt tài sản ngay.