Đỉnh Everest nằm ở đất nước nào vậy?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đỉnh Everest nằm giữa biên giới Tây Tạng và Nepal bạn ạ.
Trả lời
Đỉnh Everest nằm giữa biên giới Tây Tạng và Nepal bạn ạ.