Đối với các bạn độc giả thì tác phẩm xuất sắc nhất của thầy Thu giang Nguyễn Duy Cần là cuốn nào?

  1. Sách

Từ khóa: 

thu giang nguyễn duy cần

,

tác phẩm hay

,

sách

Mình thì có chút phản đối vs tiêu đề. Bấy kỳ vấn đề nào cũng có tính 2 mặt thậm chí là nhiều mặt. Bên cạnh các mặt tích cực thì việc tự học cũng sẽ có những mặt trái như thiếu hệ thống , tư duy 1 chiều , đi vào đường ngang ngõ tắt. Có lúc đi quá sâu vào 1 vấn đề mà bỏ qua tính toàn diện. Quay trở lại câu hỏi thì mình có xu hướng thích các cuốn về lão tử của cụ Cần. Đương nhiên mình cũng chỉ đọc để có chút bổ não chứ không phải dân chuyên hay nghiêm cứu sâu , bàn luận gì cả. Cuốn tự học của cụ Cần cũng là 1 điểm sáng nhưng có lẽ không phù hợp vs lối đọc như gặm thịt nhả xương của mình. Mình thì đọc theo 3 kiểu . Đọc để thi , đọc để tư duy sàng lọc cái mình nghĩ là mình cần . Còn đọc kiểu lướt qua được chăng hay chớ thì cũng không ít.
Trả lời
Mình thì có chút phản đối vs tiêu đề. Bấy kỳ vấn đề nào cũng có tính 2 mặt thậm chí là nhiều mặt. Bên cạnh các mặt tích cực thì việc tự học cũng sẽ có những mặt trái như thiếu hệ thống , tư duy 1 chiều , đi vào đường ngang ngõ tắt. Có lúc đi quá sâu vào 1 vấn đề mà bỏ qua tính toàn diện. Quay trở lại câu hỏi thì mình có xu hướng thích các cuốn về lão tử của cụ Cần. Đương nhiên mình cũng chỉ đọc để có chút bổ não chứ không phải dân chuyên hay nghiêm cứu sâu , bàn luận gì cả. Cuốn tự học của cụ Cần cũng là 1 điểm sáng nhưng có lẽ không phù hợp vs lối đọc như gặm thịt nhả xương của mình. Mình thì đọc theo 3 kiểu . Đọc để thi , đọc để tư duy sàng lọc cái mình nghĩ là mình cần . Còn đọc kiểu lướt qua được chăng hay chớ thì cũng không ít.

Cá nhân mình rất thích cuốn "Thuật yêu đương" và "Tôi tự học", cả hai cuốn đều rất hữu ích và tư tưởng trong sách chưa bao giờ là lỗi thời cả.

CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN nhé!

Cuốn Tôi tự học siêu đỉnh lun ạ