Động vật có biết khóc không?

  1. Sinh vật cảnh

Có thấy mấy video chó mèo mắt ngân ngấn nước, cơ mà đó có phải khóc giống như con người không? Có phải là khóc để thể hiện cảm xúc không?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh