Đứng bên ngoài trái đất liệu có thấy quả đất phát sáng như mặt trăng hay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không phải là liệu có thấy mà là chắc chắn thấy quả đất phát sáng như mặt trăng. Ngày 21-7-1969 sau 4 ngày kể từ khi rời khỏi mặt đất, vào lúc 3 giờ 51 phút (giờ Greenwich) hai nhà du hành vũ trụ Mỹ đã bước ra khỏi trạm đổ bộ để đi lại, quan sát và thu lượm mẫu đất đá trên mặt trăng trong thời gian 2 giờ 21 phút. Khi nhìn về trái đất, họ thấy y hệt như một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không trung, nhưng to hơn nhiều so với mặt trăng khi ta nhìn từ trái đất (vì khối lựơng của mặt trăng chỉ bằng 1/81,3 khối lượng trái đất).
Trả lời
Không phải là liệu có thấy mà là chắc chắn thấy quả đất phát sáng như mặt trăng. Ngày 21-7-1969 sau 4 ngày kể từ khi rời khỏi mặt đất, vào lúc 3 giờ 51 phút (giờ Greenwich) hai nhà du hành vũ trụ Mỹ đã bước ra khỏi trạm đổ bộ để đi lại, quan sát và thu lượm mẫu đất đá trên mặt trăng trong thời gian 2 giờ 21 phút. Khi nhìn về trái đất, họ thấy y hệt như một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không trung, nhưng to hơn nhiều so với mặt trăng khi ta nhìn từ trái đất (vì khối lựơng của mặt trăng chỉ bằng 1/81,3 khối lượng trái đất).