Facebook cho viết stt tới giới hạn bao nhiêu ký tự trong 1 status vậy nhỉ?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

63.206 ký tự - theo Trưởng phòng Truyền thông Vadim Lavrusik của fb (đây là số liệu cách đây 10 năm rồi 🙂)

Trả lời

63.206 ký tự - theo Trưởng phòng Truyền thông Vadim Lavrusik của fb (đây là số liệu cách đây 10 năm rồi 🙂)