Bạn muốn rải tro cốt của mình ở đâu?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Từ khóa: 

tâm linh

,

tôn giáo

Mình muốn mang ra biển.

Trả lời

Mình muốn mang ra biển.

Mình muốn nó được mang lên một chiếc trực thăng, bay đi nhiều nơi cùng lúc được người thân rải xuống :D