Thế giới tâm linh liệu có thực sự tồn tại?

Thế giới tâm linh liệu có thực sự tồn tại?

Từ khóa: tâm linh, Tâm linh

Thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ....

  • Sự nhìn nhận khác nhau về thế giới tâm linh:
+ Cách hiểu thông thường:
Sự hiểu biết và nhìn nhận của mỗi người về thế giới tâm linh thì khác nhau. Người không có đầu óc khoa học nghĩ về thế giới tâm linh là một thế giới gắn liền với ma quỷ và thần linh. Ma quỷ, thần linh có thể phù hộ và có thể hại con người, và sống ở không gian khác đan xen vào thế giới mà chúng ta sống. Những người như vậy khi thắp hương cúng tổ tiên là vì họ nghĩ rằng tổ tiên sẽ phù hộ. Hành động thắp hương của người này được xem là hành vi tín ngưỡng tôn giáo.
+ Cách hiểu khoa học:
Những người được coi là có đầu óc khoa học nhìn nhận thế giới tâm linh đó về bản chất vẫn là thế giới của chúng ta đang sống. Người ta cho rằng không có ma quỷ thần linh. Những người như vậy khi thắp hương cúng tổ tiên là vì họ coi đó là một truyền thống, là một nét văn hóa để tưởng nhớ đến tổ tiên mà không hi vọng gì tổ tiên phù hộ cho mình. Hành vi của người này được xem là một hành vi văn hóa (tôn giáo chỉ là một phần của văn hóa).

Kiến giải khoa học:
Về hiện tượng xem bói của các nhà ngoại cảm chẳng hạn. Tạm giả thiết rằng những gì con người đã trải qua thông tin về nó sẽ được lưu giữ ở đâu đó trên bộ phận của con người (cơ chế phát thông tin và lưu trữ thông tin ở đâu hiện nay khoa học chưa chỉ rõ được) gặp những người có khả năng đặc biệt gọi là các nhà ngoại cảm người ta có thể đọc lại được thông tin trong quá khứ đó.

Vì họ biết những vấn đề trong quá khứ, nhà ngoại cảm nói một số chuyện trong tương là người dân cũng tin vì người ta nghĩ rằng quá khứ mà đúng thì tương lai sẽ đúng. Nhưng thực tế là người ta không thể nói đúng được ngày mai bạn nhất định sẽ làm gì? Nếu họ bảo ngày mai nhất định bạn đi chợ thì bạn chỉ cần cố tình không đi chợ là lời nói của nhà ngoại cảm đó sẽ sai. Có nghĩa là sự thể hiện của con người như thế nào trong tương lai các nhà ngoại cảm cũng không thể biết được.

Khi học về thuyết tương đối của Anhxtanh, ta thấy nguyên nhân bao giờ cũng có trước kết quả. Sóng sinh học chưa phát thì không thể tiếp nhận được sóng sinh học. Đó là lý do các nhà ngoại cảm không biết trước được tương lai.

Nhà ngoại cảm làm thế nào có thể tìm được mộ của người đã chết giải thích hiện tượng này như thế nào? Tạm hiểu vấn đề thông qua sự so sánh sau. Lửa nhờ củi mà cháy khi củi hết thì lửa tắt, lửa có thể phát ra hơi ấm (cùng tia hồng ngoại của ngọn lửa đó), khi lửa tắt đi rồi nhưng ngay sau đó thì hơi ấm vẫn còn (và vẫn còn phát ra tia hồng ngoại của hơi ấm đó sau một thời gian nhất định). Để lâu đống củi sẽ hết hơi ấm. Khi sinh lực còn thì người còn sống, khi sinh lực hết thì người chết. Người sống có thể phát ra thông tin (sóng sinh học), có ý thức.

Khi người đó chết thì ý thức vẫn còn (ý thức được tạo ra từ khi còn sống nhưng không phát triển thêm), và sóng sinh học vẫn còn vẫn lưu trữ trong xương cốt (hay đâu đó). Trong sự so sánh trên thì sinh lực ví như củi; mạng sống ví như lửa; ý thức ví như hơi ấm, sóng sinh học ví như tia hồng ngoại. Để lâu hơi ấm bị mất do đó để lâu thì những cơ quan bộ phận lưu trữ thông tin dưới dạng sóng sinh học cũng sẽ mất đi. Trong khi tìm hiểu về sóng vô tuyến ta biết nguồn thu bắt sóng được nguồn phát khi hai nguồn phải cùng tần số. Ta giả thiết trong việc cảm nhận sóng sinh học cũng có một số điều kiện nhất định.

Ý thức được tạo ra từ khi còn sống khi chết (ý thức đó vẫn còn dư khí của cái sống) mà không thể phát triển thêm. Ví dụ ông bà chết rồi mười năm sau người cháu mới đẻ ra chắt. Tôi cho rằng cái gọi là linh hồn người chết đó chỉ biết được những việc khi mà người ấy còn sống chứ không biết được những việc đã xảy ra và sẽ xảy ra.

Một số kết luận

Thế giới gồm những vật thể có sự sống và những vật thể không có sự sống. Vật thể có sự sống thì có cảm nhận, vật thể không có sự sống thì không có cảm nhận. Vật thể có sự sống và vật thể không có sự sống, tương tác, trao đổi với nhau về năng lượng, về chất...

Có một dạng năng lượng gọi là năng lượng sống, năng lượng này tạo ra từ các vật thể sống. Khi cơ thể sống chết đi thì năng lượng sống cũng sẽ mất dần. Giống như lửa đã tắt nhưng hơi ấm thì vẫn còn lại trong một thời gian.

Năng lượng sống đó cũng có những tính chất chung giống năng lượng thông thường và nó có thể chuyển hóa cho nhau.

Mọi hiện tượng tâm linh tạo ra từ nguồn năng lượng sống. Khi người ta chết thì năng lượng chuyển hóa dần do đó không có linh hồn bất tử. Năng lượng sống khi người ta còn sống lớn hơn năng lượng sống khi người ấy chết đi do đó xét về mặt năng lượng sống thì người sống ảnh hưởng đến người sống nhiều hơn năng lượng sống của người đã chết ảnh hưởng đến người sống.

Tâm linh chỉ được coi là một hiện tượng giống như hiện tượng điện trường, từ trường....chứ không được coi là thế giới.

Đối tượng của nghiên cứu chính của các hiện tượng điện trường, từ trường... là vật chất không có sự sống. Đối tượng của nghiên cứu các hiện tượng tâm linh là vật chất có sự sống.

Hiện tượng tâm linh cũng phải tuân theo quy luật nguyên nhân có trước kết quả có sau. Bất cứ nhà ngoại cảm hay linh hồn, viên đá thạch anh.... cũng không thể biết được thông tin mà thông tin đó tương lai mới phát ra.

Sự khác biệt của hiện tượng sóng vật lý và sóng sự sống là do cơ chế tạo ra, lưu trữ thông tin, phát thông tin, thu thông tin... khác nhau.

Hiện nay khoa học trên lĩnh vực này chưa phát triển để có khả năng thu nhận và xử lý thông tin sự sống, thông tin ý thức.

Cái thế giới gọi là thế giới tâm linh không phải là thế giới của ma quỷ thần linh, thế giới đó chỉ là bộ phận của thế giới vật chất mà chúng ta đang sống, nói đúng hơn nó chỉ là hiện tượng vật chất phát ra từ vật chất sống.

Tổng quát mà nói mọi thế giới đều là một thế giới, chỉ có một thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Các hiện tượng bí ẩn không phải là hiện tượng ma quỷ, thần linh mà chỉ là hiện tượng vật chất.

Kết luận của chủ Nghĩa Mác-Lênin vẫn giữ nguyên giá trị: Không có lực lượng siêu nhiên nào tác động ảnh hưởng hay quyết định đến thế giới của chúng ta. Thế giới tâm linh chỉ là một hiện tượng vật chất do những vật thể có sự sống phát ra.

NGUỒN : KHOAHOC.TV

Trả lời

Thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ....

  • Sự nhìn nhận khác nhau về thế giới tâm linh:
+ Cách hiểu thông thường:
Sự hiểu biết và nhìn nhận của mỗi người về thế giới tâm linh thì khác nhau. Người không có đầu óc khoa học nghĩ về thế giới tâm linh là một thế giới gắn liền với ma quỷ và thần linh. Ma quỷ, thần linh có thể phù hộ và có thể hại con người, và sống ở không gian khác đan xen vào thế giới mà chúng ta sống. Những người như vậy khi thắp hương cúng tổ tiên là vì họ nghĩ rằng tổ tiên sẽ phù hộ. Hành động thắp hương của người này được xem là hành vi tín ngưỡng tôn giáo.
+ Cách hiểu khoa học:
Những người được coi là có đầu óc khoa học nhìn nhận thế giới tâm linh đó về bản chất vẫn là thế giới của chúng ta đang sống. Người ta cho rằng không có ma quỷ thần linh. Những người như vậy khi thắp hương cúng tổ tiên là vì họ coi đó là một truyền thống, là một nét văn hóa để tưởng nhớ đến tổ tiên mà không hi vọng gì tổ tiên phù hộ cho mình. Hành vi của người này được xem là một hành vi văn hóa (tôn giáo chỉ là một phần của văn hóa).

Kiến giải khoa học:
Về hiện tượng xem bói của các nhà ngoại cảm chẳng hạn. Tạm giả thiết rằng những gì con người đã trải qua thông tin về nó sẽ được lưu giữ ở đâu đó trên bộ phận của con người (cơ chế phát thông tin và lưu trữ thông tin ở đâu hiện nay khoa học chưa chỉ rõ được) gặp những người có khả năng đặc biệt gọi là các nhà ngoại cảm người ta có thể đọc lại được thông tin trong quá khứ đó.

Vì họ biết những vấn đề trong quá khứ, nhà ngoại cảm nói một số chuyện trong tương là người dân cũng tin vì người ta nghĩ rằng quá khứ mà đúng thì tương lai sẽ đúng. Nhưng thực tế là người ta không thể nói đúng được ngày mai bạn nhất định sẽ làm gì? Nếu họ bảo ngày mai nhất định bạn đi chợ thì bạn chỉ cần cố tình không đi chợ là lời nói của nhà ngoại cảm đó sẽ sai. Có nghĩa là sự thể hiện của con người như thế nào trong tương lai các nhà ngoại cảm cũng không thể biết được.

Khi học về thuyết tương đối của Anhxtanh, ta thấy nguyên nhân bao giờ cũng có trước kết quả. Sóng sinh học chưa phát thì không thể tiếp nhận được sóng sinh học. Đó là lý do các nhà ngoại cảm không biết trước được tương lai.

Nhà ngoại cảm làm thế nào có thể tìm được mộ của người đã chết giải thích hiện tượng này như thế nào? Tạm hiểu vấn đề thông qua sự so sánh sau. Lửa nhờ củi mà cháy khi củi hết thì lửa tắt, lửa có thể phát ra hơi ấm (cùng tia hồng ngoại của ngọn lửa đó), khi lửa tắt đi rồi nhưng ngay sau đó thì hơi ấm vẫn còn (và vẫn còn phát ra tia hồng ngoại của hơi ấm đó sau một thời gian nhất định). Để lâu đống củi sẽ hết hơi ấm. Khi sinh lực còn thì người còn sống, khi sinh lực hết thì người chết. Người sống có thể phát ra thông tin (sóng sinh học), có ý thức.

Khi người đó chết thì ý thức vẫn còn (ý thức được tạo ra từ khi còn sống nhưng không phát triển thêm), và sóng sinh học vẫn còn vẫn lưu trữ trong xương cốt (hay đâu đó). Trong sự so sánh trên thì sinh lực ví như củi; mạng sống ví như lửa; ý thức ví như hơi ấm, sóng sinh học ví như tia hồng ngoại. Để lâu hơi ấm bị mất do đó để lâu thì những cơ quan bộ phận lưu trữ thông tin dưới dạng sóng sinh học cũng sẽ mất đi. Trong khi tìm hiểu về sóng vô tuyến ta biết nguồn thu bắt sóng được nguồn phát khi hai nguồn phải cùng tần số. Ta giả thiết trong việc cảm nhận sóng sinh học cũng có một số điều kiện nhất định.

Ý thức được tạo ra từ khi còn sống khi chết (ý thức đó vẫn còn dư khí của cái sống) mà không thể phát triển thêm. Ví dụ ông bà chết rồi mười năm sau người cháu mới đẻ ra chắt. Tôi cho rằng cái gọi là linh hồn người chết đó chỉ biết được những việc khi mà người ấy còn sống chứ không biết được những việc đã xảy ra và sẽ xảy ra.

Một số kết luận

Thế giới gồm những vật thể có sự sống và những vật thể không có sự sống. Vật thể có sự sống thì có cảm nhận, vật thể không có sự sống thì không có cảm nhận. Vật thể có sự sống và vật thể không có sự sống, tương tác, trao đổi với nhau về năng lượng, về chất...

Có một dạng năng lượng gọi là năng lượng sống, năng lượng này tạo ra từ các vật thể sống. Khi cơ thể sống chết đi thì năng lượng sống cũng sẽ mất dần. Giống như lửa đã tắt nhưng hơi ấm thì vẫn còn lại trong một thời gian.

Năng lượng sống đó cũng có những tính chất chung giống năng lượng thông thường và nó có thể chuyển hóa cho nhau.

Mọi hiện tượng tâm linh tạo ra từ nguồn năng lượng sống. Khi người ta chết thì năng lượng chuyển hóa dần do đó không có linh hồn bất tử. Năng lượng sống khi người ta còn sống lớn hơn năng lượng sống khi người ấy chết đi do đó xét về mặt năng lượng sống thì người sống ảnh hưởng đến người sống nhiều hơn năng lượng sống của người đã chết ảnh hưởng đến người sống.

Tâm linh chỉ được coi là một hiện tượng giống như hiện tượng điện trường, từ trường....chứ không được coi là thế giới.

Đối tượng của nghiên cứu chính của các hiện tượng điện trường, từ trường... là vật chất không có sự sống. Đối tượng của nghiên cứu các hiện tượng tâm linh là vật chất có sự sống.

Hiện tượng tâm linh cũng phải tuân theo quy luật nguyên nhân có trước kết quả có sau. Bất cứ nhà ngoại cảm hay linh hồn, viên đá thạch anh.... cũng không thể biết được thông tin mà thông tin đó tương lai mới phát ra.

Sự khác biệt của hiện tượng sóng vật lý và sóng sự sống là do cơ chế tạo ra, lưu trữ thông tin, phát thông tin, thu thông tin... khác nhau.

Hiện nay khoa học trên lĩnh vực này chưa phát triển để có khả năng thu nhận và xử lý thông tin sự sống, thông tin ý thức.

Cái thế giới gọi là thế giới tâm linh không phải là thế giới của ma quỷ thần linh, thế giới đó chỉ là bộ phận của thế giới vật chất mà chúng ta đang sống, nói đúng hơn nó chỉ là hiện tượng vật chất phát ra từ vật chất sống.

Tổng quát mà nói mọi thế giới đều là một thế giới, chỉ có một thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Các hiện tượng bí ẩn không phải là hiện tượng ma quỷ, thần linh mà chỉ là hiện tượng vật chất.

Kết luận của chủ Nghĩa Mác-Lênin vẫn giữ nguyên giá trị: Không có lực lượng siêu nhiên nào tác động ảnh hưởng hay quyết định đến thế giới của chúng ta. Thế giới tâm linh chỉ là một hiện tượng vật chất do những vật thể có sự sống phát ra.

NGUỒN : KHOAHOC.TV

Câu hỏi hay! Mình thì không am hiểu về đề tài này lắm, nhưng bữa có đọc đc bài viết này khá thú vị, hình như cũng nói về cùng chủ đề 🤔🤔🤔

Thế giới tâm linh theo cách diễn dải của khoa học thì : Con người thành phần cấu tạo lớn nhất là tế bào rồi nhỏ hơn nữa là phân tử,nguyên tử,proton,... Khi con người chết đi, thực chất là thân thể ở tầng lạp tử bề mặt nhất bị rơi ra,còn thân thể ở không gian khác như phân tử,proton,điện tử,... vẫn tồn tại.Người ta nói chết đi là hết,liệu có phải không.Ví dụ như cái xác kia mà đưa trong lò hoả thiêu,nếu thực sự lò hoả thiêu ấy mà có thể phá hủy thân thể ở tầng lạp tử nhỏ hơn tế bào thì sẽ hình thành giống như một vụ nổ hạt nhân bởi vì con người do vô số thành phần lạp từ từ bé đến lớn tạo thành mà vậy chứng minh một điều là con người sau khi chết đi vẫn còn những thân thể vật chất vi quan hơn tồn tại . Mà thế giới tâm linh chính là thế giới ở trong những thành phần phân tử nhỏ hơn như thế.Nếu mà có một kính hiển vi cỡ lớn có thể phóng đại kích thước phân tử nên bằng trái đất thì hỏi trong đấy liệu có các dạng sống khác giống như con người tồn tại không.

Nếu bạn biết rõ khái niệm"Tâm Linh " bạn sẽ có thể nhận biết nó có tồn tại hay không.

Sự tồn tại của thế giới tâm linh vốn dĩ là không chứng minh được. Ít nhất là chưa chứng minh được. Các công cụ khoa học cũng như việc lí giải bản chất thế giới theo cách biện chứng của giới khoa học hiện nay nhìn chung là bó tay trước các vấn đề tâm linh. Nhg nói như vậy không có nghĩa là thế giới tâm linh không tồn tại. Mình nghĩ một ngày nào đó con người sẽ chứng minh được sự tồn tại của thế giới tâm linh.

Ngày xưa con người không hiểu được quy luật vận động của các hành tinh, các ngôi sao, cũng chẳng nhìn thấy những thứ như tia hồng ngoại, tia cực tím, sóng radio, điện, từ trường...nhưng nhờ sự phát triển của khoa học và trí tuệ, đã từng bước phát hiện ra sự tồn tại của những thứ này. Sự phát hiện ra thế giới tâm linh rồi cũng sẽ như vậy!

Theo khoa học vật lý thì nó 0 tồn tại

Nếu mình tin nó tồn tại thì là nó tồn tại nếu mình k tin thì nó vẫn tồn tại nên kết luận nếu k tin thì nó k tồn tại trong chính tâm hồn nên sẽ không đi tìm hiểu và sẽ k biết tâm linh nó có tồn tại vì nếu không quan tâm thì chả ai đi tìm hiểu làm gì trừ phi chứng kiến tận mắt!!!! Cho nên "Phúc cho những ai không thấy mà tin"

Theo mình là có, bản thân là người hữu duyên từng k ít lần nhìn thấy ma, quỷ nhập tràng cũng như trải nghiệm các hiện tượng tâm linh như yểm bùa, nhà bị yểm, thầy bắt vong, điều âm binh...

Về cơ bản là KO.

Từ thời tiền sử, những thứ con người chưa đủ hiểu biết để giải thích được thì người ta quy nó thành sức mạnh của các thực thể nào đó thần thánh, cao hơn con người. Thế giới tâm linh mà các bạn nói tới cũng xoay quanh các thực thể này. Tuy nhiên, dần dần, khi con người hiểu biết hơn, 1 số "thế giới tâm linh" có vẻ là biến mất. 

Dường như hiện tại ko còn mấy người tin vào sự tồn tại của Elysian, Asphodel, Tartarus, Valhalla hay việc cân tim sau khi chết. Thế giới tâm linh chuyển thành thiên đường địa ngục, lục đạo luân hồi... thần Sét, thần Lửa, thần Bão... ko còn được thờ cúng nữa mà chuyển thành truyện cổ tích, thần thoại cho trẻ con.