Từ Tiếng Việt nào hay đến nỗi không thể dịch sang tiếng nước khác?

  1. Ngoại ngữ

Tồ lô

Sồn Sồn

Trẩu tre

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Từ ấy : Hôm qua tao đâm phải cái ấy, lấy cho mẹ cái ấy, mai tao đi ấy..... nói chung là liên hoàn ấy

Trả lời

Từ ấy : Hôm qua tao đâm phải cái ấy, lấy cho mẹ cái ấy, mai tao đi ấy..... nói chung là liên hoàn ấy