Framework cho chat application?

Hiện tại mình đang muốn phát triển 1 ứng dụng chat, đang đến pha lựa chọn công nghệ. Mình muốn tìm 1 framework đạt những yêu cầu sau:

- Bidirectional streaming

- Có thể hỗ trợ đa ngôn ngữ (bao gồm cả Java).

- Support Clustering

Những ai có kinh nghiệm về lĩnh vực này có thể chia sẻ cho mình với?

Thanks

Từ khóa: , Phát triển sản phẩm