Gen là gì Trong cơ thể mỗi con người có khoảng bao nhiêu gen?

  1. Sức khoẻ

Có gen gây ra bệnh ung thư hay không? Các bệnh di truyền ở người có nhiều hay không?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Gen (gene) là đơn vị cơ bản của vật chất di truyền. Gen nằm trên nhiễm sắc thể (Chromosome) tự nó hoặc cùng với các gen khác xác định một tình trạng nào đó của cơ thể. Mỗi gen mã hóa cho việc tổng hợp một protein riêng biệt. Vì cơ thể mỗi người có khoảng 100.000 loại protein khác nhau cho nên mỗi người ít ra cũng phải có tới 100.000 gen khác nhau (bởi vì ngoài gen cấu trúc còn có cả gen điều hòa, gen khởi động...). Ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm, cũng không phải là bệnh di truyền. Tuy nhiên ung thư có khoảng 2-5% tuân theo các quy luật di truyền kinh điển. Một số gen có thể gây nên sự tăng sinh của tế bào, người ta gọi là gen ung thư (Oncogene). Một số vi rút mang gen ung thư (Oncogene virus) có thể dẫn đến những sự tăng trưởng bất thường của tế bào. Hiện nay các nhà khoa học đã biết được khoảng 3.500 bệnh di truyền. Hơn 1% các trẻ sơ sinh mang các bệnh di truyền đặc hiệu và gây ra khoảng 30% số tử vong ở trẻ em tại các nước công nghiệp hóa.
Trả lời
Gen (gene) là đơn vị cơ bản của vật chất di truyền. Gen nằm trên nhiễm sắc thể (Chromosome) tự nó hoặc cùng với các gen khác xác định một tình trạng nào đó của cơ thể. Mỗi gen mã hóa cho việc tổng hợp một protein riêng biệt. Vì cơ thể mỗi người có khoảng 100.000 loại protein khác nhau cho nên mỗi người ít ra cũng phải có tới 100.000 gen khác nhau (bởi vì ngoài gen cấu trúc còn có cả gen điều hòa, gen khởi động...). Ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm, cũng không phải là bệnh di truyền. Tuy nhiên ung thư có khoảng 2-5% tuân theo các quy luật di truyền kinh điển. Một số gen có thể gây nên sự tăng sinh của tế bào, người ta gọi là gen ung thư (Oncogene). Một số vi rút mang gen ung thư (Oncogene virus) có thể dẫn đến những sự tăng trưởng bất thường của tế bào. Hiện nay các nhà khoa học đã biết được khoảng 3.500 bệnh di truyền. Hơn 1% các trẻ sơ sinh mang các bệnh di truyền đặc hiệu và gây ra khoảng 30% số tử vong ở trẻ em tại các nước công nghiệp hóa.