Giấy phép lao động là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giấy phép lao động là sự cho phép của nước tiếp nhận để bạn đến làm việc tại nước của họ. Giấy tờ cho phép này là rất quan trọng vì nhiều khi, thị thực chỉ cho phép các cá nhân nhập cảnh tới một nước khác chứ không cho phép họ làm việc tại đây. Giấy phép lao dộng là giấy tờ chứng minh sự cho phép của nước sở tại để bạn được làm việc. Có thể phải mất chi phí để được cấp giấy phép lao động. Bạn cần hỏi rõ công ty tuyển dụng về số tiền mà người lao động di cư phải trả để được cấp giấy phép lao động và phí theo quy định của nước tiếp nhận là bao nhiêu trước khi quyết định ký hợp đồng dịch vụ với họ. Giấy phép lao động có thể kèm theo một số điều kiện liên quan đến việc làm, đến ác thông tin về chủ sử dụng lao động. Đôi khi, điều kiện của giấy phép lao dộng là người lao dộng không được thay dồi việc làm trong thời gian làm việc tại nước tiếp nhận. Riêng dối cới Malaysia, ngời lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia luôn được yêu cầu phải mang theo giấy phép lao động để chứng minh rằng họ làm việc hợp pháp tại Malaysia. Do vậy vì bất kì lý do gì, bạn không nên đưa giấy phép lao động cho bất kì ai, kể cả người sử dụng lao động của mình cũng như công ty đưa bạn đi làm việc ở nước ngoài. Bạn nên lưu ý đến thời hạn giấy phép làm việc và yêu cầu chủ sử dụng hoặc đơn vị đưa bạn đi gia hạn giấy phép cho bạn kịp thời.
Trả lời
Giấy phép lao động là sự cho phép của nước tiếp nhận để bạn đến làm việc tại nước của họ. Giấy tờ cho phép này là rất quan trọng vì nhiều khi, thị thực chỉ cho phép các cá nhân nhập cảnh tới một nước khác chứ không cho phép họ làm việc tại đây. Giấy phép lao dộng là giấy tờ chứng minh sự cho phép của nước sở tại để bạn được làm việc. Có thể phải mất chi phí để được cấp giấy phép lao động. Bạn cần hỏi rõ công ty tuyển dụng về số tiền mà người lao động di cư phải trả để được cấp giấy phép lao động và phí theo quy định của nước tiếp nhận là bao nhiêu trước khi quyết định ký hợp đồng dịch vụ với họ. Giấy phép lao động có thể kèm theo một số điều kiện liên quan đến việc làm, đến ác thông tin về chủ sử dụng lao động. Đôi khi, điều kiện của giấy phép lao dộng là người lao dộng không được thay dồi việc làm trong thời gian làm việc tại nước tiếp nhận. Riêng dối cới Malaysia, ngời lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia luôn được yêu cầu phải mang theo giấy phép lao động để chứng minh rằng họ làm việc hợp pháp tại Malaysia. Do vậy vì bất kì lý do gì, bạn không nên đưa giấy phép lao động cho bất kì ai, kể cả người sử dụng lao động của mình cũng như công ty đưa bạn đi làm việc ở nước ngoài. Bạn nên lưu ý đến thời hạn giấy phép làm việc và yêu cầu chủ sử dụng hoặc đơn vị đưa bạn đi gia hạn giấy phép cho bạn kịp thời.