Gãy trên lồi cầu xương cánh tay là kiểu gãy như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phổ biến ở trẻ em Ðường gãy nằm trên mõm trên lồi cầu và ròng rọc
Trả lời
Phổ biến ở trẻ em Ðường gãy nằm trên mõm trên lồi cầu và ròng rọc