Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến tri giác?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những yếu tố ảnh hưởng đến tri giác là văn hóa và kinh nghiệm. Tri giác có thể bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và văn hóa thông qua việc tạo nên những kỳ vọng hay những quá trình từ trên xuống khác nhau. Ví dụ: (1) Người dân của những nền văn hóa ít sử dụng hình ảnh hoặc tranh vẽ để mô tả thực tại thường gặp khó khăn trong việc đánh giá khoảng cách được thê rhiện trong các bức tranh. (2) Kinh nghiệm cho chúng ta biết khi nào thì cần phải bỏ qua những kích thích nhất định chẳng hạn như để trải nghiệm hoàn toàn chiều sâu của một bức tranh, chúng ta cần phải bỏ qua những vết trầy xước, bụi bẩn hay những dấu hiệu về chất liệu bức tranh có thể nhắc nhở về bản chất hình phẳng của nó.
Trả lời
Những yếu tố ảnh hưởng đến tri giác là văn hóa và kinh nghiệm. Tri giác có thể bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và văn hóa thông qua việc tạo nên những kỳ vọng hay những quá trình từ trên xuống khác nhau. Ví dụ: (1) Người dân của những nền văn hóa ít sử dụng hình ảnh hoặc tranh vẽ để mô tả thực tại thường gặp khó khăn trong việc đánh giá khoảng cách được thê rhiện trong các bức tranh. (2) Kinh nghiệm cho chúng ta biết khi nào thì cần phải bỏ qua những kích thích nhất định chẳng hạn như để trải nghiệm hoàn toàn chiều sâu của một bức tranh, chúng ta cần phải bỏ qua những vết trầy xước, bụi bẩn hay những dấu hiệu về chất liệu bức tranh có thể nhắc nhở về bản chất hình phẳng của nó.